(Geo)informatiemanagement

MetaMeba verleent advies en ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (geo)informatiediensten. Kern van deze ondersteuning is het ontsluiten van producten en diensten op basis van het toegankelijkheidsmodel van Backx. Meer informatie over dit model treft u hieronder aan.

toegankelijkheidsmodelConcentrisch schillenmodel van toegankelijkheidseisen

Elke zelfstandige organisatie en ieder product of dienst dat door een organisatie wordt aangeboden, moet toegankelijk worden gemaakt naar de omgeving waarbinnen de organisatie wil opereren of waarbinnen men het product/de dienst wil afzetten.

Dit toegankelijk maken gebeurt in drie opeenvolgende stappen die in het hiernaast afgebeelde model door de concentrische schillen zijn weergegeven (voor een vergroting klikt u op de afbeelding).
De eerste stap bestaat uit het attenderen van de omgeving (schil 'Bekend'). Volgende stap is het bereikbaar maken van de organisatie of het product/de dienst (schil 'Bereikbaar'). De derde en laatste stap is de daadwerkelijke samenwerking met de organisatie of de consumptie van het product/de dienst. Bij deze laatste stap wordt de afweging gemaakt of de organisatie of het product/de dienst voldoet aan de verwachting (schil 'Bruikbaar').

Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling en toepassing van het model kunt u de scriptie "Gebouwgegevens redden levens" downloaden. Hoe dit model in de praktijk wordt ingezet kunt u in het portfolio zien. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen.